วายเอชที บจก.


วายเอชที บจก.

Full Description


ผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรอัตโนมัติ (CNC)และเครื่องจักรเฉพาะด้านและ Cutting Toolที่อยู่ (ภาษาไทย)

12/555 หมู่ 15 อาคารกุหลาบชั้น 6 ห้องเลขที่ A-2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

12/555, KULAB Building, 6th Fl., No.A-2, Moo 15, Bangna-Trad Rd, Bang Kaew, Bang Plee, Samutprakarn

Zip code

10540

Tel.

0-2316-0017-9

Fax

0-2316-0020

%d bloggers like this: