แจ้งโสภา

chaengsopa@gmail.com


แจ้งโสภา

Full Description


บจก. แจ้งโสภา
บริการซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศและระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดหาอะไหล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1193/52 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1193/52 Moo 12, Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-9243, 0-2743-0176

Fax

0-2743-0176

แจ้งโสภา

chaengsopa@gmail.com


แจ้งโสภา

Full Description


บจก. แจ้งโสภา
บริการซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดหาอะไหล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1193/52 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1193/52 Moo 12, Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-9243, 0-2743-0176

Fax

0-2743-0176

แจ้งโสภา

chaengsopa@gmail.com


แจ้งโสภา

Full Description


บจก. แจ้งโสภา
บริการซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องยนต์ปั๊มดับเพลิง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดหาอะไหล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1193/52 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1193/52 Moo 12, Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-9243, 0-2743-0176

Fax

0-2743-0176

แจ้งโสภา

chaengsopa@gmail.com


แจ้งโสภา

Full Description


บจก. แจ้งโสภา
บริการซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดหาอะไหล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1193/52 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1193/52 Moo 12, Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-9243, 0-2743-0176

Fax

0-2743-0176

แจ้งโสภา

chaengsopa@gmail.com


แจ้งโสภา

Full Description


บจก. แจ้งโสภา
บริการซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องยนต์ปั๊มดับเพลิง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดหาอะไหล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1193/52 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1193/52 Moo 12, Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-9243, 0-2743-0176

Fax

0-2743-0176

Category (หมวดหมู่)

แจ้งโสภา

chaengsopa@gmail.com


แจ้งโสภา

Full Description


บจก. แจ้งโสภา
ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

1193/52 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1193/52 Moo 12, Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-9243, 0-2743-0176

Fax

0-2743-0176

แจ้งโสภา

chaengsopa@gmail.com


แจ้งโสภา

Full Description


บจก. แจ้งโสภา
บริการซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดหาอะไหล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1193/52 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1193/52 Moo 12, Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-9243, 0-2743-0176

Fax

0-2743-0176

Category (หมวดหมู่)

แจ้งโสภา

chaengsopa@gmail.com


แจ้งโสภา

Full Description


บจก. แจ้งโสภา
ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

1193/52 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1193/52 Moo 12, Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-9243, 0-2743-0176

Fax

0-2743-0176

%d bloggers like this: