ปีเตอร์ พอล แอนด์ แมรี่ อินเตอร์เทรด

info@ppminter.com


ปีเตอร์ พอล แอนด์ แมรี่ อินเตอร์เทรด

Full Description


บจก. ปีเตอร์ พอล แอนด์ แมรี่ อินเตอร์เทรด

  • จำหน่ายอุปกรณ์และบริการเครื่องรัดกล่องกระดาษ, เครื่องรัดพาเลต, เครื่องรัดกล่องกระดาษลูกฟูก สายรัดพลาสติก PP และ PET
  • จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องรัดกล่องกระดาษ, เครื่องรัดพาเลต, เครื่องรัดกล่องกระดาษลูกฟูก

YG2018_0625-PeterPaul_SBPที่อยู่ (ภาษาไทย)

173/2 สันติภาพ นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.

Address (English)

173/2 Santiphrap, Naret Rd., Siphraya, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2235-4010, 0-2235-9521, 0-2233-2632

Fax

0-2238-4467

%d bloggers like this: